Welkom bij Groei en Bloei Remedial Teaching

Niet ieder kind leert makkelijk lezen, spellen, schrijven of rekenen. Ieder kind leert op zijn eigen manier.
Remedial Teaching richt zich op de sterke kanten, talenten en onderwijsbehoeften van een kind
en kan helpen om het plezier in leren weer terug te krijgen.  

Er kan sprake zijn van leesproblemen of dyslexie, rekenproblemen of dyscalculie. Daarnaast kunnen kinderen moeite hebben met executieve functies, zoals beginnen aan een taak, of afmaken van een taak. Maar ieder kind moet ook leren 'leren'.
Daarbij is het belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen, omdat faalervaringen ertoe kunnen leiden dat een kind weerstand ontwikkelt ten opzichte van de lesstof of zelfs gaat twijfelen aan eigen kunnen.
We werken samen aan beheersing van de lesstof, maar ook aan het opbouwen van een positief zelfbeeld en het verstevigen van zelfvertrouwen.

Banner-boeken